HANKKEEN TAUSTA

Pispalassa on tehty pitkäjänteistä aktiivista kotiseututyötä jo useiden vuosikymmenten ajan. Eri yhdistykset ja toimijat ovat keränneet perimätietoa niin alueen asukkaista kuin rakennuksista. Kerätty tieto jää helposti Internetin tai kirjojen uumeniin, eikä ole julkisesti saatavilla. Pispalaan muutetaan Pispala -brändin perässä, mutta haasteeksi nähdään se, että uudet asukkaat eivät pääse sisään alueen ainutlaatuiseen historiaan. Kuinka sitoutamme ja osallistamme uudet asukkaat alueen historiaan ja toimintaan? Kuinka saisimme asukkaille ja alueella vierailijoille siirrettyä Pispalaan liittyvää tietoa, ”Pispala-muistia”, helposti ja ymmärrettävästi? Näitä kysymyksiä Pispalan yhdistysaktiivit ovat pohtineet useamman vuoden ajan. 

Vuonna 2022 Rakennuskulttuurikeskus Piiru kokosi monialaisen työryhmän, jossa mukana olivat Pirkanmaan maakuntamuseon, Tampereen kaupungin sekä Pispala-Tahmela-asuinalueen yhdistysten edustajia. Monialainen työryhmä kartoitti parhaita käytäntöjä muiden merkittävien kulttuuriympäristöjen osallistavista hankkeista. Kartoituksen pohjalta syntyi Pispalan vanhat talot -projekti, jonka ensimmäinen vaihe,  julkisia rakennuksia osallistava osuus, toteutettiin vuosien 2022-2023 aikana. 

 

Hankkeen suunnittelijat, toteuttajat ja ohjausryhmä

Suunnittelijat: Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, Pispalan Moreeni ry, Pispalan asukasyhdistys ry, Pispalan saunayhdistys ry, Pispalan kirjastoyhdistys, Pispalan kulttuuriyhdistys ry, Kurpitsatalo ry, Lauri Viita -museo.

Hallinnoija: Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry / Rakennuskulttuurikeskus Piiru
Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen tavoitteena on vaalia alueen rakennuskulttuuria, rakennetun kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoitoa ja olemassa olevaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa Pirkanmaalla sekä lisätä henkilöiden ja yhteisöjen osaamista näillä aloilla. Kymmenen toimintavuotensa aikana Piiru on kunnostanut Pispalassa entisen uittoyhdistyksen talon Rakennuskulttuurikeskus Piiruksi, kehittänyt osallistavan kulttuuritilakonseptin 1890-luvun Tahmelan Huvilaan ja johtaa sen toimintaa.

Projektipäällikkö: Hanna Pielikko (TaM)
Hanna Pielikko on museoiden kehittämishankkeissa toiminut tuottaja, suunnittelija ja koordinaattori. Hänen töitänsä yhdistää paikka- ja ympäristösuhteen tukeminen, osallistaminen ja aluekehittäminen. Rakennustaide ja kulttuuriperintöteemat ovat keskeisessä osassa myös hänen valokuvataidettaan. Pielikkoa kiinnostaa edistää asukkaiden elinympäristöjen kerroksellisuuden tuntemusta ja valjastaa siitä kumpuava osallisuus toimijuudeksi kulttuurisesti ja ekologisesti kestävämpien ympäristöjen eteen.

Ohjausryhmä:
Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry: Heidi Huhtamella
Pispalan Moreeni ry: Katja Wallenius
Pirkanmaan maakuntamuseo: Miia Hinnerichsen
Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut Marianne Luoma